Trygghetsvandring i Vännäsby, 20 november 2018

Lyssna

Trygghetsvandring är en metod för att få olika parter att träffas och samtala om hur området kan bli tryggare och mera trivsamt. Syftet är att utbyta tankar och synpunkter och en chans att sprida information och diskutera konstruktiva idéer. Hur trygga vi känner oss när vi lämnar vår bostad är avgörande för var och hur vi rör oss i samhället. Vad som är tryggt och trivsamt skiljer sig många gånger mellan barn och vuxna.

Vandringen startade vid Vännäsby äldrecenter och vidare längst med Umevägen. Från Umevägen gick vandringen vidare in på Rådjursgatan och Ängsvägen för att sedan avslutas med promenad förbi Vännäsby tågstation och Vännesby Äldercenter.

Efter avslutad vandring upprättande av åtgärdsplan, se dokumentet nedan.

Gruppens önskan är att de synpunkter och önskemål som framkommit under vandringen ska åtgärdas/behandlas av ansvarig myndighet, avdelning eller fastighetsägare. En uppföljande vandring kommer att ske hösten 2019.

Protokoll och åtgärdsplan

 

Närvarande på trygghetsvandringen var representanter från:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Kommunledningskontoret
  • Vännäs fastigheter
  • PRO
  • Polisen