Budrösta

Lyssna

Väljare som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte har möjlighet att ta sig till sin vallokal eller till röstlokal för förtidsröstning kan rösta med bud. Väljarens anhörig eller vårdare kan vara bud.

 Väljare som är intagna i häkte eller på kriminalvårdsanstalt (vid särskilda skäl) har även rätt att rösta med bud. Budet kan då även vara en anställd vid häkte/kriminalvårdsanstalt.

Väljare som har lantbrevbärare kan alltid använda brevbäraren som bud även utan ovan beskrivna anledningar. Lantbrevbärare har eget material med sig.

I Medborgarhuset, i förtidsröstningslokalerna samt i lokalerna på valdagen finns budröstningsmaterial att hämta. Budet lämnar in rösten antingen i förtidsröstningslokal eller i väljarens ordinarie vallokal på valdagen.

Hämta budröstningsmaterial

För att budrösta behövs ett särskilt budröstningskuvert som hämtas i Medborgarhuset eller i röstnings-/vallokalen. I det färdiga budröstningsmaterialet finns blanka röstsedlar som väljaren kan skriva ett partinamn på. Vill väljaren ha färdiga partivalsedlar måste personen som hämtar budröstningsmaterialet ta med dessa.

När budet lämnar in rösten kommer budets identitet att kontrolleras, så det är noga att budet har med sig legitimation. Om budrösten lämnas i en förtidsröstningslokal måste väljarens (inte budets) röstkort dessutom tas med. Om budrösten lämnas i väljarens ordinarie vallokal på valdagen den 14 september behöver inte röstkort tas med. Budet ska alltid vara beredd att visa legitimation.

Ambulerande röstningslokaler

För väljare som har rätt att budrösta men inte kan eller vill anlita annat bud kan kommunen erbjuda ambulerande röstmottagare som kommer hem till väljaren och hämtar väljarens röst. Den ambulerande röstmottagaren tar även med sig röstningsmaterial till väljaren.

Kontakta valkansliet på telefonnummer 0935-141 45 för att komma överens om en tid när det den ambulerande röstmottagaren ska komma. Det går att göra under hela valperioden, från den 8 maj till och med valdagen den 26 maj. Du som vill ha hjälp av den ambulerande röstmottagaren behöver inte vänta till valdagen den 26 maj för att få rösta. Kom ihåg att röstkort och legitimation behövs om du vill lämna din röst till en ambulerande röstmottagare.

Kontaktperson: Susanna Siljetun