Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Lyssna

Du som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen. Om försäljningen upphör ska du göra en avanmälan.

Lagen


Från och med 1 juli träder en ny lag i kraft Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Det innebär att du som vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare, innan du startar försäljning e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, måste anmäla det till kommunen samt bifoga ett egenkontrollprogram. Glöm inte att meddela kommunen om verksamheten upphör eller byter ägare.

Här är en kort sammanfattning av lagen:

Egenkontrollprogram
Du som har ett försäljningsställe som säljer e-cigaretter måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

Åldersgräns

  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
  • Den som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
  • Du får inte sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under18 år.
  • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.


Marknadsföring och reklam
Marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare i form av reklamskyltar med mera är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster. Du får inte heller göra reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare genom att ge rabatt, gåvor, gratisprover eller dela ut reklammaterial.

Endast måttfulla kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen för e-cigaretter och påfyllningsbehållare är tillåtna om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det är tillåtet med en återhållen exponering av varumärken som gör det möjligt för kunden att skilja mellan olika varumärken, liksom varu- och prislistor.

Märkning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare
Samtliga förpackningar av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska ha hälsovarningar kombinerat med varningstexter. Det är förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta e-cigaretter och påfyllningsbehållare, till exempel utländska varningstexter.

Det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten, inte din grossist. Mer information gällande märkning och e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Avanmäla
När du säljer din verksamhet, eller om den ska upphöra av annan anledning, ska du anmäla detta till kommunen.

Tillsyn
Kommunen och polisen har tillsyn i butikerna som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det innebär att vi regelbundet gör inspektioner på butiken och kontrollerar att reglerna följs. Efter tillsynen skriver vi en rapport som vi skickar till företagaren.

Tillsynen debiteras med en årlig tillsynsavgift som är fastställd av kommunfullmäktige och räknas upp årligen.

Anmälningsavgift
Kommunen tar ut en anmälningsavgift som är fastställd av kommunfullmäktige och räknas upp årligen.