Fastighetsavdelning

Lyssna

Fastighetsavdelningen svarar för att kommunen ska ha ändamålsenliga lokaler inom fastställda ekonomiska ramar.

Fastighetsavdelningen svarar bland annat för projektering, upphandling, byggledning och kontroll beträffande ny-, om- och tillbyggnad av kommunala fastigheter, drift och underhåll av kommunens lokaler, intern och extern uthyrning av lokaler samt lokalvård.

Avdelningen förvaltar ca 85 000 kvm våningsarea varav i kommunens egna fastigheter ca 74 400 kvm. Lokalvården städar 45 500 kvm (motsvarande area på 7-8 fotbollsplaner).

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se.

Personal

Lars-Åke Forsgren
Fastighetsansvarig
Lars-Åke Forsgren
Fastighetsansvarig ansvarar för planering och samordning av fastighetsavdelningens verksamhet, drift och underhåll av kommunens lokaler, projektledning, entreprenadkontroll och besiktning, upphandlingar, det systematiska brandskyddsarbetet, internhyreskalkylering, underhållsplanering mm.

Eric Kjellsson 
Energisamordnare
Eric Kjellson
Eric ansvarar för planering och samordning av arbeten för energieffektivitet inom fastighetsavdelningen. Medverkar vid projektering av ny-, om- och tillbyggnadsarbeten, energistatistik, entreprenadkontroll och besiktning, OVK, upphandlingar inom verksamhetsområdet.


Byggnadstekniker

Per Ericsson
Per jobbar med bostadsanpassningsärenden, entreprenadkontroll och besiktning, planering och upphandling inom verksamhetsområdet.

Fredrik Olovsson
Arbetsledare
Fredrik Olovsson
Fredrik är arbetsledare för fastighetsskötarna, medverkar vid projektering av ny-, om- och tillbyggnadsarbeten, byggarbetsmiljösamordnare, entreprenadkontroll och samordnare, upphandling inom verksamhetsområdet, medverkan vid underhållsplanering, rehabiliterings- och arbetsmiljöansvarig, nyckelhantering.

Övrigt
Tore Forsberg sköter en del av fastighetsavdelningens uppgifter, nämligen:
ledning av projekteringsarbeten, projektledning samt hyresförhandlingar för kommunens fastigheter.

Dessutom finns en fältorganisationen som består av lokalvårdare, hantverkare och fastighetsskötare.

Kontaktperson: Tore Forsberg