Miljö, hälsa och naturvård

Lyssna

Miljö- och byggavdelningen arbetar främst som en tillsynsmyndighet och ger information om bland annat gällande lagstiftning inom miljöområdet och kontrollerar lagstiftningen följs.