Parkering

Lyssna

Det har kommit in många synpunkter och medborgarförslag till Vännäs kommun om att få en lösning kring parkeringssituationen längs gatorna i tätorterna. Under våren kommer kommunfullmäktige att besluta om Vännäs kommun ska införa datumparkering inom tätorterna Vännäs och Vännäsby.

Eventuellt kommer parkeringsskiva (p-skiva), kombinerat med tidsbegränsning
vid parkering, att införas inom de centrala delarna av Vännäs.

Varför finns ett förslag om att kommunen ska införa datumparkering?

Syftet med datumparkering skulle vara att hålla delar av gatan fri under natten och underlätta för snöröjning och sandning, samt framkomlighet för räddningstjänsten. Det kan även komma att bli parkeringsförbud längs vissa gator, inklusive för tunga fordon.

Vad är datumparkering?

Vid datumparkering är det förbjudet att parkera på den sidan av gatan med jämna husnummer på dagar med jämnt datum, och på den sidan av gatan med udda husnummer på dagar med udda datum.

Till exempel:
Om datumparkering gäller från kl 02.00 – 15.00 ska du den 1 mars (efter 15.00) parkera på den sidan av gatan som har udda husnummer om du ska parkera över natten.

När datumparkeringen sedan börjar gälla igen är det den 2 mars och då inte tillåtet att stå på sidan med jämna husnummer.


Läs mer här:
"Datumparkering - hur funkar det?" (övningskörning.com)

Vad är P-skiva?

P-skiva är en skiva där du kan ställa in klockslaget då du parkerar. Alla fordon som har en registreringsskylt måste använda P-skiva på anvisad plats.

Så gör du:
Om du parkerar inom tidsbgränsningen (till exempel om du parkerar
kl. 08.30 och tidsbegränsningen gäller från kl. 08.00) så sätt visaren på 08.30. Om du parkerar innan tidsbegränsningen börjar (till exempel kl. 07.00) så ställer du tiden på tidsbegränsningens början (kl. 08.00 i exemplet).

Skivan ska läggas väl synlig innanför framrutan. Inställningen får inte ändras under pågående parkering. Parkeringsvakterna kan av skivans markering se om fordonet stått för länge.


Du behöver inte använda en P-skiva från Vännäs kommun, det går lika bra med en annan skiva. Huvudsaken att den går att ställa in rätt tid med. Om du har glömt P-skiva går det bra att skriva din ankomsttid på en lapp och sätta den i bilens framruta.

Införande av parkeringsövervakning

Kommunen planerar för att anlita en extern aktör till att utföra uppdraget med parkeringsövervakning och som då även ansvarar för att utfärda parkeringsanmärkningar vid överträdelser. Vid eventuella synpunkter eller överklagan gällande parkeringsanmärkningarna hänvisar vi till Polisen.

Vännäs kommun kommer inte att hantera parkeringsanmärkningarna.

Taxa för fleparkering

För att få samstämmighet mellan taxan för felparkering och överträdelsens omfattning så kommer taxan för felparkering att genomgå en översyn. Vid införande av parkeringsövervakning kommer även fordonsflyttar att bli aktuella vid felaktigt långtidsparkerade fordon.

Har du frågor och funderingar?

Du som har frågor kring parkeringar kan kontakta plan- och miljönämnden via e-post till: plan.miljonamnden[at]vannas.se.

Vi kommer att uppdatera informationen löpande.

 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd är till för dig som är rörelsehindrad och ger dig möjlighet att parkera närmare ditt resmål.

Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade här (länk, öppnas i ny flik)