Gräs- och skogsbrand

Lyssna

När det är torrt och blåser hårt ökar risken för brand i skog och mark. Då kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen. Räddningstjänsten meddelar när det finns förbud att elda utomhus.

Eldning, avverkning av skog, gnistor från tåg eller blixtnedslag kan orsaka skogsbrand. Där det finns stora områden med skog och där det är få som bor är risken förskogsbränder större.

En stor skogsbrand orsakar stora skador i samhället, människor och byggnader kan skadas. Det orsakar också stora kostnader för dem som äger skogen.

Appen Brandrisk Ute

Via appen Brandrisk ute kan du få information om aktuell risk och prognos för gräsbrand och skogsbrand.

Elda utomhus

Innan du ska elda utomhus måste du ta reda på brandrisken om den inte är uppenbart låg. Råder det eldningsförbud gäller det även iordninggjorda eldstäder som inte är godkända av räddningstjänsten.

vannas.se/eldautomhus finns mer information från räddningstjänsten om att elda utomhus.

Om det blir skogsbrand

Detta kan du göra om det blir skogsbrand i området där du befinner dig.

Känner du lukten av eller ser du brandrök?
Stäng fönster och ventilation och håll dig inomhus.

Du kan behöva utrymma
Lyssna på Sveriges Radio P4 och se till att du kan ge dig iväg snabbt.

Följ anvisningarna
Följ kommunens, räddningstjänstens och polisens anvisningar.

Om du tänker elda utomhus

  • Ta reda på om det är eldningsförbud och vilka regler som gäller.
  • Var uppmärksam på vädret, följ SMHI:s prognoser för skogs- och gräsbrandsrisk.
  • Tänk på att elden sprider sig snabbt om det är torrt och det blåser hårt. Ha alltid tillgång till vatten och släck elden ordentligt.
  • Ring 112 om elden sprider sig.
  • Ta reda på var du befinner dig så att räddningstjänsten snabbt kan hitta till din plats.

Utrymning

Om samhällskrisen hotar liv eller hälsa kan det finnas behov av att utrymma ett område eller en fastighet. Det kan ske vid exempelvis vid en naturolycka som gräs- eller skogsbrand.

För att veta vad som gäller är det viktigt att hålla dig informerad, exempelvis genom att lyssna på Sveriges Radio P4. Information om utrymning kommer att förmedlas via ett Viktigt meddelande till allmänheten, ett så kallat VMA.

För information om andra typer av extremt väder och naturolyckor, besök krisinformation.se: extremt väder och naturolyckor (länk)