Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA

Lyssna

VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten och används vid allvarliga olyckor där allmänheten kan utsättas för fara. Det finns två typer av VMA: varningssignal och informationsmeddelande.

Varningssignal

Ett varningssignal sänds ut då omedelbar risk bedöms föreligga för skada på liv, egendom eller miljö. Ett varningsmeddelande ska upprepas inom fem minuter. Varningsmeddelandet sänds alltid i samtliga systemmedverkande radio- och TV-kanaler.

Varningssignalen för viktigt meddelande består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. Signalen pågår under minst 2 minuter.
 

Signal larm
 
När du hör signalen ska du:
- Söka skydd inomhus
- Stänga dörrar, fönster och ventiler
- Lyssna på radion för information, främst P4 - lokalradion

 
När faran är över startas signalen "Faran Över" - en ca 30 sekunder lång signal.
 
 Signal faran över


Signalen "Viktigt Meddelande" och "Faran Över" provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Informationsmeddelande

Ett informationsmeddelande sänds ut på begäran av räddningsledare, myndighet eller företag för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Informationsmeddelandet ska upprepas inom tio minuter och sänds vid begäran ut i alla systemmedverkande radio- och TV-kanaler.

Kontaktperson: