Kartor och geografisk information, GIS

Lyssna
Miljö- och byggavdelningen à jourhåller primärkartan över tätorterna Vännäs och Vännäsby. Med primärkartan som grund har adresskartor över tätorterna upprättats. För övriga delar av kommunen används Lantmäteriets Fastighetskarta och Vägkarta.

Karta över kommunen som visar besöksmål, sevärdheter och aktiviteter finns att hämta/beställa via Medborgarhusets reception, öppet vardagar kl 8-12.

Geografisk information

Vännäs kommun använder referenssystem SWEREF 99 20 15 och RH 2000.

Kontaktpersoner:
Viktoria Nilsson, 0935-142 38, vid frågor angående mätningar, transformationer och husutstakningar.


Husutstakningar och höjdavvägningar utförs efter beställning.


Länk till Lantmäteriet


Länk till Hitta.se


Länk till eniro.se

Kontaktperson: Viktoria Nilsson