Foto: Angelica Roos

Borgmästargården

Lyssna

Med särskilda boendeformer menas sjukhem, ålderdomshem, gruppboenden och servicehus.

Borgmästargården är ett äldreboende med hemlik miljö. Det finns 24 rum/lägenheter fördelat på tre enheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Här arbetar vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Till boendet finns arbetsterapeut och sjukgymnast kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge  god omvårdnad med vårdtagaren i centrum.
 
Sjuksköterskorna finns på plats måndag till fredag mellan 07:00-16:00. Därefter är sjuksköterskan tillgänglig på jourtelefon för konsultation och bedömning. Till natten tjänstgör en nattsjuksköterska som börjar kl. 21:00 och slutar kl. 07:00.
 

Områdeschef: Per Forsman, tfn 142 67

 

Borgmästargården
Södra Drottninggatan 5
911 32 Vännäs
Telefonnummer: 0935- 142 61
Faxnummer: 0935- 142 63