Kommendörsgatan

Lyssna

Kommendörsgatan 2B är en gruppbostad med tre boende. Gruppbostaden är belägen centralt i Vännäs.

Kommendörsgatan är en gruppbostad med hemlik miljö. Här arbetar boendehandledare. Till gruppbostaden är ett resursteam bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge individen förutsättningar till att leva ett självständigt liv.

Kontaktuppgifter
Telefon: 0935-519 47

Områdeschef: Yvonne Strömberg, tel 0935-145 15

Kontaktperson: Yvonne Strömberg