Rådjursgatan

Lyssna

Rådjursgatan 4 och 6 är två gruppbostäder med 4 boende vardera. Gruppbostäderna är belägna i Vännäsby.

Här arbetar boendehandledare. Till gruppbostaden är ett resursteam bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge individen förutsättningar till att leva ett självständigt liv.

Kontaktuppgifter
Rådjursgatan 4, 0935-145 21
Rådjursgatan 6, 0935-145 20

Områdeschef: Lina Björk, 0935-145 86
                       

Kontaktperson: Lina Björk