Torpgatan

Lyssna

Torpgatan 6 är en gruppbostad för sex personer.

Torpgatan är en gruppbostad med hemlik miljö. Det finns 6 rum med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Här arbetar boendehandledare. Till gruppbostaden är ett resursteam bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge individen förutsättningar till att leva ett självständigt liv.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0935-146 46
 
Områdeschefer: Anette Norberg, tel 0935-145 22

Kontaktperson: Anette Norberg