Tväråbäck

Lyssna

Tväråbäck 55 A och B är två gruppbostäder för fyra boende i varje hus. Gruppbostäderna är belägna i Tväråbäck, en by utanför Vännäs.

Här arbetar boendehandledare. Till gruppbostaden är ett resursteam bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge individen förutsättningar till att leva ett självständigt liv.

Kontaktuppgifter
Hus A: 0935-146 47
Hus B: 0935-146 48

Områdeschef: Lina Björk, 0935-145 86

Kontaktperson: Lina Björk