Örngatan

Lyssna

Örngatan 6 är en gruppbostad för fyra till fem personer. Gruppbostaden är belägen centralt i Vännäs tätort.

Örngatan är en gruppbostad med hemlik miljö. Här arbetar boendehandledare. Till gruppbostaden är ett resursteam bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge individen förutsättningar till att leva ett självständigt liv.

Kontaktuppgifter
Telefon: 070-6255748

Områdeschef: Anette Norberg, 0935-145 22 

Kontaktperson: Anette Norberg