Kontakter Äldreomsorgen

Lyssna

Kontaktpersoner och användbara telefonnummer inom äldreomsorgen.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut, hemtjänst: 0935-143 37
Arbetsterapeut, äldreomsorg: 0935-142 95

Biståndshandläggning & färdtjänst

Via länken nedan hittar du kontaktuppgifter och telefontider till biståndshandläggare för äldreomsorgen och LSS omsorgen. Där finns även kontaktuppgifter för färdtjänst. 

www.vannas.se/bistand (direktlänk) 

Dagverksamhet

Dagverksamheten finns på Vännäsby Äldrecenter. Kontaktuppgifter dit hittar du längst ner på sidan www.vannas.se/dagverksamhet (direktänk).

Områdeschef: Elena Jakobsson, tel: 0935-142 98 

Fakturafrågor äldreomsorg

Evelina Lundgren, tel: 0935-143 32

FrivilligCenter

Stöd till närstående personer erbjuds i kommunen och samordnas vid FrivilligCenter och HemvårdsCenter i Vännäs. Kontaktuppgifter och mer information om verksamheten hittar du på www.vannas.se/frivilligcenter (direktlänk)

Hemtjänsten

Hemtjänst (dygnet runt-nummer) 0935-143 39
Områdeschef Martin Ejdebäck, tel: 0935-143 47
Hemtjänst, larmfrågor 0935-142 99

 

Sjukvård/rehab

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anneli Johansson, tel: 0935-142 60
Rehab, områdeschef Ingela Adbo, tel: 0935-142 66
Sjukgymnast - hemtjänst 0935-143 16
Sjukgymnast - äldreomsorg 0935-142 95

 

Särskilda boenden

Borgmästargården
Borgmästargården, avd A 0935-142 62
Borgmästargården, avd B 0935-142 70
Borgmästargården, avd C 0935-142 71
Områdeschef Borgmästargården Per Forsman, tel: 0935-142 67
Sjuksköterska Borgmästargården 0935-142 61

 

Slussen
Slussen 0935-143 06
Områdeschef , Slussen Per Forsman, tel: 0935-142 67
Sjuksköterska, Slussen 1935-143 29

 

Hjorten
Hjorten 0935-142 97, 145 99
Områdeschef, Hjorten Per Forsman, tel: 0935-142 67
Sjuksköterska, Hjorten 0935-142 77

 

Vännäsby Äldrecenter
Enhet 1 0935-146 31
Enhet 2 0935-146 32
Enhet 3 0935-146 33
Enhet 4 0935-146 34
Enhet 5 0935-146 35
Områdeschef (enhet 1-5) Elena Jakobsson, tel: 0935-142 98
Sjuksköterska 0935-142 88

 

Kostverksamhet

Köket Rieck-Müllergården 0935-142 86
Köket Vängården 0935-142 96
Enhetschef Emma Karlsson, tel: 0935-145 98