Vännäs Kommuns aktivitetsansvar för ungdomar 16-20 år

Lyssna

Vännäs kommun har aktivitetssansvar för alla ungdomar 16–20 år som inte har gymnasieexamen. Det innebär att kommunen är skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar har för sysselsättning och erbjuda lämpliga individuella insatser.

Ungdomarna motiveras till att återuppta studierna alternativt hjälpas till praktik/sysselsättning/arbete. Målsättningen är att alla ungdomar i Vännäs ska ha sysselsättning.

Kommunens informationsansvar ligger på Stjärnhuset och sker i samverkan med:

  • Gymnasieskolor
  • Studie och yrkesvägledare
  • Ungdomstorget
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Socialtjänsten

 

Information angående gymnasieavhopp

När du avbryter dina gymnasiestudier påverkas din och din familjs ekonomi, eftersom du förlorar ditt studiebidrag. Det finns även andra ekonomiska stöd som är kopplade till studiebidraget såsom t.ex. inackorderingstillägg, underhållsstöd, flerbarnstillägg, barnpension och bostadsbidrag. Det är bra att hålla kolla på vad som gäller för just dig och din familj!

Om du anmäler dig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen kan du som är mellan 16 och 24 år ta del av folkhögskolesatsningen i tre månader. Du kan delta i jobbgarantin för ungdomar, om du under en period på fyra månader varit arbetslös och inskriven på arbetsförmedlingen sammanlagt 90 kalenderdagar.

Om du fyllt 18 år har du möjlighet att få utvecklingsersättning (aktivitetsstöd) via Arbetsförmedlingen. Har du slutbetyg från gymnasiet får du 140 kr per dag, ca 2840 kr i månaden. Saknar du slutbetyg får du 1050 kr per månad. Från 1:a juli det år du fyller 20 år får du den högre ersättningen.

Ungdomar som har fyllt 18 år eller som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, kan erbjudas insatser. Det kan ex. vara arbetsplatsförlaggda aktiviteter, arbetsmarknadsutbildning, subventionerade anställningar och folkhögskolesatsningen. Genom Ungdomstorget kan du få hjälp med att göra en individuell planering, få coachning och hitta en praktikplats. Här har du möjlighet att få ersättning motsvarande studiebidragets summa.

Kontaktperson: Gabriella Såndberg