Behandlingsteamet

Lyssna

I Vännäs kommun kan enskilda och familjer få stöd och hjälp av kommunens behandlingsteam. Behandlingsteamet består av två behandlingsassistenter och en socionom.

Individanpassad missbruksbehandling i öppenvård

Behandlingen bygger på fri vilja och eget ansvar. Öppenvården utgår från individens målsättningar och behov. Vi vill möta dig med respekt och ge dig stöd att upptäcka dig själv och dina förmågor.

Stödjande insatser för familjer

Arbetet utformas utifrån familjens önskemål och behov. Vi arbetar i hemmet tillsammans i familjens vardag, ibland med hela familjen, ibland med delar av familjen.

 

Vi som arbetar i behandlingsteamet är:

  • Hans Wallbäcks, 070-378 80 72
  • Emma Edlund, 072-211 23 93

Kontaktperson: Sara Hallnor