Samverkan

Lyssna

Samarbete inom och utanför kommungränsen

Vännäs - Bjurholm
Vännäs och Bjurholms kommuner har avtal om gemensam räddningschef och ställföreträdande räddningschef. Service av materiel och fordon ingår också. Bjurholms kommun köper tjänsten av Vännäs.
 
 
Vännäs - Nordmaling
Samarbete sker med Nordmalings räddningstjänst om gemensam chef i beredskap. Räddningschef och ställföreträdande räddningschef från respektive kommun har chefsberedskap i Nordmalings, Vännäs och Bjurholms kommuner.
 
 
Umeåregionen
I Umeåregionen sker samverkan över kommungränserna. Vi har gemensam kemresurs och även tillgång till brandingenjör, avtal om höghöjdsräddning (ex vindkraftverk) och tung räddning (bussolyckor o liknande).
 
För att effektivisera brandskyddet och ge kommuninvånarna snabbast möjliga hjälp vid nödlägen sker samverkan över kommungränserna med Bjurholm, Nordmalings och  Umeå kommuner. Principen är att den styrka som har kortast insatstid ska larmas först oavsett kommuntillhörighet.
 
Vid stora långvariga bränder eller olyckor finns extra resurser att tillgå inom 30 minuter.
 
 
Gymnasieskolan
Elever på Liljaskolan i Vännäs kan välja "Räddningstjänst" som tillval i utbildningen.
Dessa elever har sina lektioner i ämnet på brandstationen.

Kontaktperson: Roger Westerberg