Kommunstyrelsens arbetsutskott

Lyssna

Arbetsutskottet bereder alla ärendegrupper där kommunstyrelsen beslutar och avgör ärenden på delegation i den omfattning kommunstyrelsen bestämmer.

Möteshandlingar och protokoll

Aktuella möteshandlingar (kallelser) för respektive nämnd hittar du via vannas.se/kallelser.

Protokoll från KS och KSAU
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträden samt arbetsutskottets sammanträden hittar du i menyn eller på vannas.se/ksprotokoll.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) sammanträder vanligtvis varannan tisdag kl. 8:30.

Ledamöter

Ordförande 
Anna Frej (S)

Vice ordförande
Ulf Eriksson (C)

Viktoria Lapinniemi (V)
Jan Nilsson (M)
Hans-Inge Smetana (KD)

Ersättare

Leif Andersson (S)
Lena Carneland (S)
Per-Erik Lundmark (S)
Anders P Nilsson (C)
Bertil Kohl (L)

Kontaktperson: Susanna Siljetun