Förskoleklass

Lyssna

Förskoleklass är en obligatorisk skolform som omfattar 15 timmar per vecka fördelade på fyra dagar.

Vad är förskoleklass?

Förskoleklass är obligatorisk för alla barn från det år de fyller sex år.

Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och dess verksamhet regleras i skollagen. Förskoleklassen följer skolans läsårstider.

Förskoleklassen fungerar som en bro mellan förskolan och skolan. Här utvecklas och lär sig barnet ständigt.

Förskoleklassens specifika identitet kännetecknas av en kombination av pedagogik där kunskap, lek, omsorg, skapande och barnets eget utforskande är i fokus.

Har du behov av fritidshemsplats (länk) finns det på skolan i anslutning till förskoleklassen. För plats på fritidshem tillämpas avgift för skolbarn (länk).

Skolskjuts

De barn som går i förskoleklass och har mer än två kilometer från anvisad busshållplats till den skola vars upptagningsområde som man tillhör, får åka skolskjuts.

För frågor kring skolskjutsarna kontakta:
Tel: 0935-144 04.
Kim Holmberg

Kontaktperson: Tomas Åström