När du blir erbjuden plats

Lyssna

För höstens placeringar ges i de flesta fall besked innan midsommar. För placering vid övriga tider på året ges besked så fort en plats finns tillgänglig.

Regler vid erbjudan om plats

Enligt skollagen ska placering ske så att barngrupperna har lämplig sammansättning och storlek.
 
Vid fördelning av platser kan ingen familj garanteras barnomsorg på något av de alternativ som önskats.
 
Erbjuds du något av dina val 1 eller 2 men tackar nej kvarstår du i kön, med placering utifrån köreglerna. För varje dag som går från erbjudandet flyttas anmälningsdatum fram en dag. Om du inte erbjuds något av dina förstahandsval står du kvar i kö till val 1 eller 2, om så önskas, oavsett om du tackar ja eller nej.

Det placeringsmeddelande du får ska lämnas till barn- och utbildningskontoret inom 5 arbetsdagar där du anger med ja eller nej om du accepterar erbjuden placering.
 
Vårdnadshavare som önskar skjuta upp placeringen av sitt/sina barn kvarstår i kön men anmälningsdatumet flyttas fram lika många dagar som det önskade placeringsdatumet flyttas fram.

Det finns alltid möjlighet att göra en ny ansökan till barnomsorg, men det innebär också att anmälningsdatum ändras.
 

Inskolning

När du som vårdnadshavare tackat ja till placering inom barnomsorg förväntas det finnas ett omedelbart behov av platsen, vilket innebär att barnet påbörjar sin inskolning från beslutat placeringsdatum.

Den individuella inskolningen inom förskolan beräknas ta cirka två veckor. De första dagarna är vistelsen bara korta stunder, som efter hand förlängs. Inskolning till skolbarnomsorg sker enligt överenskommelse med berörd fritidsavdelning. Under semesterperioden inskolas inga barn.


Vistelsetider 

Du ska lämna in de tider ditt barn behöver vara på förskolan/pedagogisk omsorg/fritidshem till berörd enhet. Vistelsetiden svarar normalt mot vårdnadshavares arbets- eller studieschema inklusive skälig tid för hämtning och lämning.

 

Kontaktperson: Emelie Johansson