Föräldraledig eller arbetssökande

Lyssna

Är du föräldraledig eller arbetssökande?

Föräldraledighet

Barn vars förälder är föräldraledig har rätt att ha kvar sin barnomsorgsplats (gäller inte skolbarnomsorg). Barnet får då vistas 15 timmar/vecka i verksamheten. Debitering sker enligt maxtaxans regler.

E-tjänst/Blankett: Föräldraledig eller arbetssökande

Barn över tre år, som endast deltar i allmän förskola 15 timmar/vecka och inte behöver barnomsorg under skolornas lov, betalar ingen avgift. Förutsatt att detta meddelats till barnomsorgsplacerare i god tid.


Arbetslös - arbetssökande

Vid de perioder du som förälder blir arbetslös och är arbetssökande har du rätt att nyttja barnomsorgen till max 15 timmar/vecka. Debitering sker enligt maxtaxans regler.


E-tjänst/Blankett: Föräldraledig eller arbetssökande

Kontaktperson: Emelie Johansson