Skadeanmälan

Lyssna

För att förenkla för dig som målsman och försäkringstagare kan du välja att göra din skadeanmälan direkt via internet eller via telefon.

Skadeanmälan via internet

Skadeanmälan vid telefon görs under kontorstid på telefonnummer 0771-960 960

Drabbas du av en akut skada utanför kontorstid kontaktar du Folksam Jour på 020-45 00 00


När du gör din anmälan

Förbered dig genom att ha ditt försäkringsnummer, bokningsnummer eller ditt kortnummer tillgängligt. Ta också fram alla dina handlingar som styrker det som har hänt. Titta under vanliga frågor och svar om du vill veta vilka intyg du ska skicka in.

Ett tips är att du scannar in dina handlingar, det kommer att underlätta för dig när du ansöker om ersättning och handläggningen av ditt ärende går snabbare. Tänk också på att ha ditt kontonummer tillgängligt

Vännäs kommuns försäkringsnummer: K 47764

Kontaktperson: Tomas Åström