Förskolor

Lyssna

I Vännäs kommun finns tio förskolor geografiskt spridda runt om i kommunen, både i tätort och på landsbygd. Under en längre period har barnantalet i Vännäs ökat. Utifrån det har fler förskoleavdelningar öppnats och nya förskolor har byggts.

Verksamheten utgår från förskolans läroplan. Barnen ska trivas och få möjlighet att växa och lära i våra förskolor. Med kompetenta och engagerade pedagoger skapas en trygg och utmanande miljö som lockar till lek och lärande i samspel med barn och vuxna.

Förskolorna håller som utgångspunkt öppet måndag till fredag 6.15- 18.15. Öppettiderna kan variera inom detta spann från enhet till enhet med utgångspunkt från familjernas tillsynsbehov.

Karta över förskolor i Vännäs kommun.


Förskolor i Vännäs på Facebook

Kontaktperson: Tomas Åström