Förskoleklass Vegaskolan

Lyssna

Vegaskolan vill vara en skola för alla. Vi vill möta varje barn utifrån dess förutsättningar. Här ska eleverna känna trygghet och lära sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.

Vegaskolans förskoleklasser har ett nära samarbete med fritidshem och årskurs ett. Barnen möter samma pedagoger under sina första två år på skolan. Sex- och sjuåringarna möts i gemensamma temaarbeten och aktiviteter och utedagarna har anknytningar till temaarbetena.
 
I förskoleklasserna finns målet att väcka nyfikenhet för det talade och skrivna språket. Pedagogernas uppgift är också att så matematiska glädjefrön i sexåringarnas kroppar och hjärnor när upptäckarlusten är som störst.
 
Vegaskolan har ett eget tillagningskök med uppskattad mat och i matsalen äter barn och vuxna tillsammans i en trivsam miljö.

Kontaktperson: Lina Strömberg