Hjorten

Lyssna

Med särskilda boendeformer menas sjukhem, ålderdomshem, gruppboenden och servicehus.

Hjorten är ett äldreboende med hemlik miljö. Det finns 14 rum/lägenheter fördelat med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Här arbetar vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Till boendet finns arbetsterapeut och sjukgymnast kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge  god omvårdnad med vårdtagaren i centrum.

Sjuksköterskorna finns på plats måndag till fredag mellan 07:00-16:00. Därefter är sjuksköterskan tillgänglig på jourtelefon för konsultation och bedömning. Till natten tjänstgör en nattsjuksköterska som börjar kl. 21:00 och slutar kl. 07:00.

Hitta till oss

Vännäsby Hjorten
Nygatan 3C
911 35 Vännäsby

Ansvarig områdeschef:
Per Forsman, tel 0935-142 67