SEE hållbarhetsvecka

Lyssna

SEE hållbarhetsvecka är en årligen återkommande arrangemangsvecka som hålls i Västerbottens- och Norrbottens län under vecka 38. SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbar utveckling.

Delta i SEE-veckan 2019

I årets upplaga av SEE-hållbarhetsvecka är Vännäs kommun en av tre SEE-kommuner tillsammans med Nordmaling och Norsjö. Det betyder att bland annat Vännäs kommun kommer att få extra mycket fokus i SEE-veckans marknadsföring.

Dialog om centrumplanen

Under lördagen, den 21 september planerar kommunen för att hålla medborgardialog om centrumplaneringen. Kom och prata med oss om framtidens Vännäs. Läs gärna mer om kommunens planarbete på webben: vannas.se/framtidensvannas.

Delta i SEE-veckan

Vi välkomnar företag, ideella organisationer, offentliga verksamheter eller privatpersoner att delta i SEE-veckan. Delta genom att arrangera någonting hållbart, stort som smått.

Anmäl dig och läs mer på: seehallbarhetsveckan.se/vasterbotten eller SEE Hållbarhetsveckan på Facebook! Anmäl evenemanget senast den 26 augusti för att det ska komma med i SEE-magasinet.

Kontakt:
Malin Karlsson, Vännäs kommun

 

Vad är SEE-veckan?

 I grund och botten handlar veckan om att:

  • Uppmärksamma och stärka aktörer som satsar på att bidra till en hållbar utveckling
  • Ge möjligheter att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang
  • Sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar sitt hållbarhetsarbete.

SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk utveckling.

Vision och mål

Vision
SEE hållbarhetsvecka i Västerbottens län strävar i sitt arbete att uppnå följande vision:

År 2020 är Västerbottens län, Sveriges mest hållbara län. Regionalt och lokalt arbetas för en långsiktig hållbarhet med målet att kommande generationer ska ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

SEE hållbarhetsvecka är en förebild för arrangemang och nätverk inom hållbar utveckling i en region.

Mål
För att förverkliga vår vision ska SEE hållbarhetsvecka:

  • Skapa nya och lyfta befintliga mötesplatser i Västerbottens län som främjar en hållbar utveckling.
  • Främja nätverksbyggande kring hållbar utveckling, lokalt och regionalt såväl som nationellt och internationellt.
  • Lyfta fram goda exempel på hållbar utveckling i Västerbottens län
  • Sprida information och öka kunskap om hållbar utveckling
  • Inspirera till ökat engagemang för hållbar utveckling inom företagande, offentlig verksamhet, ideellt engagemang och bland länets invånare.

Läs mer på: https://www.seehallbarhetsveckan.se/vasterbotten/

Kontaktperson: Karolina Johansson