Lägret

Lyssna

Förskolan Lägret är placerad på Lägerområdet i Vännäs med närhet till en rik natur. Förskolan har två gårdar anpassade för de yngre respektive de äldre barnen. Båda gårdarna har stora fina ytor med varierade möjligheter till utforskande och lek. Lägret startade sin verksamhet 2012 och vår pedagogiska verksamhet genomsyras av förskolans läroplan och Reggio Emilia filosofin.

På Förskolan Lägret får barnen möta material som vidgar deras fantasi och kreativitet. Barnen får mötas av en  undervisningsmiljö som tillåter många olika former av möten. Vi menar att det är i mötet med andra som lärandet sker.

Förskolan Lägret har fem hemvisten, Flingan, Droppen, Jorden, Vattnet och Vinden. Vi arbetar med åldersdelade grupper.

Kontakt

Förskolan Lägret
Lägervägen 7
911 34 Vännäs
Mobil: 072-553 50 36

Avdelningar

Flingan Tel: 0730-819 114
Droppen Tel: 0730-819 214
Jorden Tel: 0730-319 210
Vinden Tel: 0730-342 951
Vattnet Tel: 0730-307 103
Köket Tel: 0935-146 65
Pedagogernas
arbetsrum
Tel: 0935-146 60Rektor Jennie Lindqvist
Mobil: 072- 519 98 02

Välkommen till Lägret  Förskolan Lägret Kvist  Förskolan Lägret Ormar

Kontaktperson: Tomas Åström