Foto; Sofia Tjärnström

Kommunfakta från SCB

Lyssna

Kommunledningskontoret har hand om kommunens statistikförsörjning. Detta innebär bl.a. beställningar och övriga kontakter med Statistiska Centralbyrån (SCB) och andra uppgiftslämnare, samt presentation av statistik. I SCB:s senaste sammanställning av kommunfakta för Vännäs kommun framgår bland annat att Vännäs kommun fortsätter att ha en positiv befolkningsutveckling med en ökning av 362 personer sedan 2010. Vi fortsätter att vara en stark pendlingskommun och antalet lägenheter i nybyggda flerfamiljshus ökar stadigt sedan 2016.

KOMMUNFAKTA 2018

Här nedan visas en sammanfattning av senaste kommunfakta från SCB, för mer information klicka på länkarna i slutet av texten.

Befolkning
Senaste kommunfakta för Vännäs som levererats av SCB (aug. 2018) visar att befolkningen i Vännäs kommun ökat med totalt 362 personer mellan åren 2010 och 2017.  Den 31 december 2017 bodde 8776 personer i kommunen, varav 4486 boende i Vännäs tätort, 1644 i Vännäsby och 2646 personer boende utanför tätorten. Demografiska förändringar under åren 2010-2017) visar att antalet boende utanför tätorterna ökat med 11 personer samtidigt som antalet boende i Vännäsby ökat med 40 personer och i Vännäs med 311 personer. Andelen kvinnor och män som bodde i Vännäs och Vännäsby tätort under 2017 var jämt fördelad. Utanför tätorten bor det något fler män än kvinnor, 47 procent kvinnor och 53 procent män.
Det har under de senaste 7 åren (sedan 2011) varit ett positivt födelseöverskott, med fler födda än avlidna per år. För 2017 var födelseöverskottet 18 personer.
Under 2017 flyttade totalt 554 personer in till kommunen samtidigt som 492 personer flyttade ut, vilket ger ett positivt flyttningsöverskott på 62 personer för året. I en jämförelse mellan män och kvinnor var flyttningsnettot för kommunen +43 män och +19 kvinnor. Skillnaden ligger i antalet inflyttningar, där man kan se att fler män än kvinnor flyttade till kommunen under året, antalet som flyttade från kommunen var relativt jämt fördelat mellan könen.
53 procent av befolkningen i Vännäs kommun är under 45 år, och en fjärdedel av befolkningen är yngre än 20 år vilket är jämförbart med rikets siffror.

Arbetstillfällen* och företagande
Den största näringsgrenen i kommunen är vård och omsorg, det är också den näringen där flest kvinnor arbetar i kommunen. Den näst största näringsgrenen är utbildning, även den näringsgrenen är överrepresenterad av kvinnor. På tredje och fjärde plats hamnar, byggverksamhet och tillverkning & utvinning, två näringsgrenar som består till största del av män. Tätt därefter kommer handel på en femte plats. Det är också fler män än kvinnor som är egen företagare eller företagare i eget AB.

I listan över de 20 vanligaste yrkena i kommunen under 2016 så är topp 5;
1. Skötare, vårdare, personliga assistenter m.fl.  8%
2. Grundskollärare, fritidspedagoger och förskolelärare 8%
3. Vårdbiträden    5%
4. Butikspersonal    5%
5. Lastbils- och bussförare   4%
Medelinkomsten i kommunen är totalt 301 000 kr/år, för män är denna siffra 336 000 kr och för kvinnor 265 000 kr/år. Medelinkomsten i riket är något högre än i kommunen, totalt 314 000 kr/år, för män 349 000 och för kvinnor 278 000 kr/år.  Medianinkomsten var under 2016 högst i för männen i Vännäsby; 367 300 kr/år, lägst medianinkomst har kvinnorna boende i Vännäs tätort som under samma år hade en medianinkomst på 259 400 kr/år.

Pendling
Under 2016 så pendlade totalt 535 män och 351 kvinnor in till kommunen, samtidigt som 1231 män och 890 kvinnor pendlade ut från kommunen. Av de som pendlade in till kommunen så kom 834 personer in från andra kommuner i länet samtidigt som 52 personer pendlade in till Vännäs från andra län.

Verksamhetskostnader
De kommunala verksamheter som år 2016 hade de högsta kostnaderna i Vännäs, räknat i kronor per invånare, var äldre- och funktionshindrade, utbildning, särskilt riktade insatser samt förskola och barnomsorg. Vid en jämförelse kan man konstatera att det ser ungefär likadant ut i landets övriga kommuner, kostnaderna för äldre- och funktionshindrade samt för utbildning är dock relativt högre i kommunen än i genomsnittet för riket.
För mer information och statistik om Vännäs kommunfakta, se pdf-filerna nedan.

Kommunfakta barn 2018

Kommunfakta befolkning och arbetsmarknad 2018

Kommunfakta tätort 2018

Definitioner kommunfakta a

Definitioner kommunfakta b

Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB, www.scb.se

*All statistik som redovisas om arbetstillfällen i denna text avser så kallad dagbefolkning. Det vill säga personer som arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen. Mer utförlig statistik, fördelad på både dag- och nattbefolkning, finns i pdf-filerna.

Kontaktperson: Emelie Höglander