Synpunkter och klagomål

Lyssna

Synpunkter till vård- och omsorgsförvaltningen lämnas via elektronisk blankett.

Du hittar blanketten via Tjänster och blanketter (länk, öppnas i samma flik). Klicka dig vidare till Stöd och omsorg, Social service, Synpunkter och klagomål.

Den som har frågor, synpunkter eller klagomål som rör sjukvården inom kommunens särskilda boenden kan ta kontakt med kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).