Enkät avfallshantering

Lyssna

Intresset för att göra mer för miljön har under de senaste åren ökat kraftigt. Vännäs kommun har en viktig uppgift i att följa utvecklingen och tillhanda bra produkter och tjänster som möter dina krav.

Genom att svara på frågor om avfallshanteringen bidrar du till vår utveckling för nöjdare kunder. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en hållbar livsmiljö i samhället.

Nu behöver vi din hjälp

Din medverkan i undersökningen är anonym.

Vi ber dig att inte hoppa över någon fråga. Är det någon fråga som du har svårt att besvara har du alltid möjligheten att markera svarsalternativet "Vet ej/ingen åsikt".

Missa inte tillfället att skriva in kommentarer till varje frågeområde. Det ger oss värdefulla tips.

Till vår hjälp använder vi en enkät utformad i programmet Entergate. Hanteringen av hela undersökningen görs i verktyget och systemet garanterar att alla svar behandlas konfidentiellt.

Resultatet av undersökningen kommer att redovisas som staplar i diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat.

Klicka på länken nedan för att fylla i enkäten Avfallshantering i Vännäs kommun. Ditt unika lösenord hittar du i ditt brev.

Enkäten öppnas i ett nytt fönster i din webbläsare och finns tillgänglig att besvaras fram till och med den 14 oktober.

ENKÄT Avfallshantering i Vännäs kommun (länk till enkäten)