Försäkringar

Lyssna

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och elever hos försäkringsbolaget Folksam.

Barn och elever i förskoleverksamhet, föräldrakooperativ, friskola, grundskola och gymnasieskola är försäkrade för olycksfallsskador. Försäkringen gäller dygnet runt under hela året, även under fritid och lov.

Elever i kommunal vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning eller KY-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning) samt SFI (svenska för invandrare) är försäkrade under verksamhetstiden.

Du kan läsa försäkringsbeskedet genom att klicka på länken nedan:
Försäkringsbesked olycksfall (pdf)  giltigt från och med 1 april 2020.

Om du skadar dig ska du:

  • Uppsöka läkare eller tandläkare
  • Spara alla originalkvitton
  • Anmäla skadan till Folksam på telefon 0771-960 960 eller på www.folksam.se


Du kan få ersättning för taxiresor till och från skolan om de är:

  • Föreskrivna av läkare.
  • Godkända och prövade av Folksam innan resan påbörjas.

Kontaktperson: Tomas Åström