FrivilligCenter och stöd till anhöriga

Lyssna

Stöd till närstående personer erbjuds i kommunen och samordnas vid FrivilligCenter och HemvårdsCenter i Vännäs.

FrivilligCenter erbjuder olika stödformer för att underlätta för de personer som stödjer eller vårdar en närstående som är sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning.

Målet med verksamheten

Att ständigt utveckla och fördjupa stödet till anhöriga och närstående i Vännäs.

Verksamheten är ett samarbete mellan:

FrivilligCenter är beläget på Södra Drottninggatan 2.

Vi nås via telefon 0935-143 08, 072-214 83 64 eller via e-post frivilligcenter@vannas.se.

Kontaktperson: Ulrica Westerlund