Information till partierna

Här kan du ta del av valnämndens beslut som berör de politiska partierna angående valsedlar och fredad zon utanför vallokalerna.

Avgränsning utanför vallokalen

Väljarna har rätt att kunna ta sig till vallokalen utan att ha kontakt med partiers företrädare, till exempel genom att de vid ingången till lokalen lämnar partimaterial till väljare. Valnämnden har därför beslutat om en fredad zon där politiska företrädare inte får kommunicera med väljarna.

Partier får inte befinna sig inom 15 meter från ytterdörren till vallokal respektive förtidsröstningslokal.

Vid förtidsröstning i Lilla salongen i Vännäs används ytterdörren vid biblioteket. Ingången från skolgården får inte användas av partier.

Vid förtidsrösning i Vännäsby bibliotek finns ytterdörrar till biblioteket inne i skolans lokaler. Partier tillåts ej befinna sig inom skolgårdens område under de dagar och tider som skol- eller fritidsverksamhet pågår.

Distribution och hantering av valsedlar

Partierna har möjlighet att skicka in sina valsedlar till valnämnden (dvs kommunen) som distribuerar dem till de olika valdistrikten/ förtidsröstningslokalerna.

Partierna ansvarar själva för att bunta dem i högar med namn på vilket valdistrikt/vallokal de tillhör. Valnämnden ansvarar sedan för att inlämnade valsedlar transporteras till de olika vallokalerna. Är detta ej gjort kan distribution ej ske till olika vallokaler och de anses höra till valdagens förtidsröstning i kommunhuset.

Valnämnden hanterar de inlämnande valsedlarna på samma sätt som de valsedlar nämnden har skyldighet att hantera och förvarar dem skyddat. Valnämnden tar dock inte ansvar för eventuella oförutsedda händelser som till exempel brand, översvämning eller stöld.

Sista dag för inlämning av valsedlar inför förtidsröstning är 17 augusti. Sista dag för att lämna valsedlar till valdagen är 1 september. Valsedlar som inkommer efter sista datum för inlämning anses höra till valdagens förtidsröstning i kommunhuset. Det går att lämna in valsedlar från den 1 augusti. Givetvis kan partierna lämna in valdagens valsedlar i samband med inlämning av förtidsröstningens valsedlar.

Partierna kan även välja att lämna sina valsedlar direkt i vallokalen till röstmottagarna. Observera att röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelställen och fyller på vid behov. Partiföreträdare har ej tillträde till valsedelställen annat än vid eget röstande. 

Vännäs hade den 1 mars 2022 ca 6 900 röstberättigade. Fördelning per valdistrikt ser du nedan. Valdeltagandet har de senaste valen varit omkring 85 %. Vid föregående val (2018) tog kommunens röstmottagare emot 2 530 förtidsröster. Cirka 550 av dessa togs emot på Vännäsby bibliotek, 30 på valdagen i medborgarhuset och resterande i Lilla salongen, Vännäs.

Förtidsröstning

Under förtidsröstningen används följande vallokaler:

Lilla Salongen, Vännäs bibliotek
Vännäsby bibliotek
Medborgarhuset (endast på valdagen, mycket begränsad omfattning).

Sista dag för att lämna in valsedlar inför förtidsröstning är 17 augusti.

Valdistrikt och vallokaler

Under valdagen används följande vallokaler med tillhörande valdistrikt:

På valdagen:

Valdistrikt

Vallokal

Antal, ca

Myran-Centrum

Lilla Salongen, Vännäs bibliotek

1 600

Lägret-Nyby

Liljaskolans matsal

1 350

Västra byarna-Älvdala

Samlingssal Södra Drottninggatan 4

1 400

Vännäsby

Festplatsen Vännäsby

1 250

Östra byarna

Festplatsen Vännäsby

1 250

* Antal avser antal röstberättigade i val till kommunfullmäktige och är avrundat till närmsta 50-tal.

Det är alltså två valdistrikt, Vännäsby och Östra byarna, i vallokalen Festplatsen Vännäsby. Valsedlar som ska dit kan buntas i samma hög.

Sista dagen för att lämna in valsedlar inför valdagen är 1 september.

Glöm inte att valsedlarna ska vara buntade i högar med namn på vallokalen/valdistriktet som de ska till!

Adress

Postadress för att lämna in valsedlar är:

Valkansliet
Vännäs kommun
911 81 Vännäs

Om valsedlar lämnas in på Medborgarhuset, kontakta Susanna Siljetun innan för att komma överens om dag och tid.
Telefonnummer: 0935 141 45
Skicka e-post till till Susanna

Om partierna önskar återkoppling på mottagande av valsedlar så skickas den via e-post. Ange i så fall e-post adress tydligt.

Kontakt

Valkansliet nås på valkansliets e-post (val [at] vannas.se) eller på telefon 0935 141 45.