När och var kan jag rösta?

Valet genomförs den 11 september 2022. Det går även att förtidsrösta varje dag från och med den 24 augusti.

Val till Riksdag, region- och kommunfullmäktige genomförs söndagen den 11 september 2022. Då röstar du i den vallokal som du hör till. På ditt röstkort kommer det att stå var din vallokal finns. Vallokalen är öppen kl 8-20.

Från och med den 24 augusti kan du förtidsrösta. Du kan då rösta i vilken förtidsröstningslokal som helst. Lokalerna finns i varje kommun, och har olika öppettider. Se valmyndighetens hemsida, www.val.se för tider i andra kommuner. I mitten av augusti publiceras öppettiderna för förtidsröstningen i Vännäs kommun. Du kan förtidsrösta alla dagar från och med den 24 augusti och ända fram till valdagen.

Även du som befinner dig utomlands kan förtidsrösta, antingen på ambassad eller genom särskild brevröst. Se www.val.se för att läsa mer om det.

För dig som har svårt att ta dig till röstlokal på grund av ålder, sjukdom eller handikapp finns det möjlighet till budröstning. En anhörig eller vårdare kan agera bud åt dig och lämna in din röst. Särskilt material för detta finns att hämta i kommunhuset och i röstningslokalerna. Du kan även kontaka valkansliet för ambulerande röstmottagning - det innebär att två röstmottagare kommer hem till dig för att ta emot din röst. Du som bor längs med lantbrevbärarlinje har även möjlighet att lämna din budröst till din brevbärare.

I Vännäs kommun sker förtidsröstning i lilla salongen utanför Vännäs bibliotek samt i biblioteket i Vännäsby. Tiderna för förtidsröstning är inte klara ännu men det ges möjlighet till röstning såväl dag- som kvällstid och på helger.
Vallokaler för valdagen är ännu inte klart.