Valdistrikt i kommunen

Alla personer som får rösta tillhör ett valdistrikt. Vilket valdistrikt du tillhör bestäms utifrån var du bor. Varje valdistrikt är kopplat till en röstlokal. Röstar du på valdagen är det dit du ska gå. Väljer du att förtidsrösta kan du rösta i vilken förtidsröstningslokal du vill i hela landet. Din röst kommer att skickas till din ordinarie röstlokal.

Varje gång det är allmänna val (till Riksdag, kommun och region samt till Europaparlamentet) och vid eventuella folkomröstningar så delas alla som får rösta in i valdistrikt. Vännäs kommun har fem valdistrikt.

Varje valdistrikt är kopplat till en röstlokal. Röstlokalerna kan vara olika i olika val. Vännäs kommun har genomfört en ändring av sina valdistrikt jämfört med tidigare val.

På röstkortet som kommer att komma i din brevlåda i mitten av augusti står det vilket valdistrikt du tillhör och vilken som är din röstlokal. För en del väljare kommer det att bli förändring jämfört med tidigare då det kan bli så att din röstlokal är belägen i Vännäsby när den tidigare varit i Vännäs eller tvärtom. Det berör främst ett mindre antal väljare som bor utanför Vännäs och Vännäsby tätort. Väljar du att förtidsrösta kan du rösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet. Din förtidsröst kommer sedan att transporteras till den röstlokal som är kopplad till ditt valdistrikt och räknas samman med övriga röster i samma distrikt.

Denna ändring av valdistrikt är i första hand för att förenkla för alla som arbetar med valet, såväl i valadministrationen samt för de som arbetar i vallokalen. Valdistrikten har även fått en jämnare fördelning över antalet röstberättigade. För dig som väljare kommer det för de flesta att bli en tydligare koppling mellan ditt bostadsområde och det valdistrikt du tillhör.

De nya valdistrikten heter:

  • Lägret-Nyby
  • Myran-Centrum
  • Vännäsby
  • Västra byarna-Älvdala
  • Östra byarna

Umevägen genom Vännäs, Östra Järnvägsgatan och Pengsjövägen blir gräns mot valdistrikten i Vännäs tätort.

Fördelningen av partiernas mandat till fullmäktige påverkas inte av denna ändring.

Vilken vallokal som varje distrikt hör till är inte klart ännu. Valdistrikten Vännäsby och Östra byarna kommer att ha sin vallokal i Vännäsby och övriga tre i Vännäs tätort.


Kontakta mig gärna om du har frågor som handlar om valet

Susanna Siljetun, valsamordnare
Tel: 0935-141 11
val(at)vannas.se