Vem får rösta?

Den 11 september är det val till Riksdag, region- och kommunfullmäktige. Här kan du läsa om vem som får rösta och hur du gör för att rösta.

Den 11 september är det val i Sverige. Det är tre val, till Riksdag, regionfullmäktige (före detta landstingsfullmäktige) och kommunfullmäktige. Alla val sker samtidigt. De allra flesta som får rösta har rätt att rösta i alla tre valen, medan en del bara har rösträtt i antingen val till Riksdagen eller i valet till region- och till kommunfullmäktige. Ditt röstkort visar vilka val du har rätt att rösta till. I vallokalen kan valarbetaren hjälpa dig. Även om du har rätt att rösta i flera val så kan du välja att bara rösta i något av dem.

  • För att ha rätt att rösta måste du alltid ha fyllt 18 år (senast på valdagen).
  • För att få rösta till Riksdagen måste du vara svensk medborgare och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige
  • För att få rösta till region- och kommunfullmäktige måste du vara folkbokförd i Sverige, vara svensk medborgare, eller EU-medborgare eller medborgare i Island eller Norge eller varit folkbokförd i Sverige i minst 3 år innan valdagen.

Det innebär alltså att för den som inte är svensk medborgare, eller medborgare i Island, Norge eller EU så får du rösta till regionfullmäktige och kommunfullmäktige om du varit folkbokförd i Sverige i minst 3 år och du är över 18 år. Den som är svensk medborgare men inte längre bor i Sverige, får endast rösta till Riksdagen.

Röstkort och förtidsröstning

Alla som har rätt att rösta får ett röstkort i sin brevlåda under andra halvan av augusti. Har du inte fått något röstkort den 25 augusti men tror att du ska få det kan du kontakta valmyndigheten på www.val.se eller din kommun för att få ett nytt röstkort.

Från och med onsdagen den 24 augusti kan du förtidsrösta i förtidsröstningslokaler i hela Sverige. Du behöver ha med dig ditt röstkort för att förtidsrösta. Du behöver även alltid ha med dig legitimation för att rösta, både vid förtidsröstning och röstning på valdagen. När du kommer till en förtidsröstninglokal och det är din tur får du ta valsedlar bakom en skärm.

De olika valsedlarna

Valsedlarna har olika färg för de tre olika valen.

  • Gula valsedlar är för Riksdagsval
  • Blå valsedlar är för val till regionfullmäktige
  • Vita valsedlar är för val till kommunfullmäktige

Det finns valsedlar som är helt blanka, det finns valsedlar som har partinamnet men i övrigt är blanka och så finns det ibland valsedlar med både partiets namn samt personnamn.

Personrösta

Valsedlar med personnamn kan användas för att markera en viss kandidat. Vill du bara rösta på ett parti och är nöjd med den ordningen på kandidater som partiet har bestämt så kan du använda en valsedel med enbart partinamn. Kommunen är skyldig att lägga ut valsedlar för vissa partier. Övriga valsedlar, samt valsedlar med personnamn på, ska valarbetarna bara lägga fram om partierna har lämnat in dem.

Kommunen ska lägga ut valsedlar för partier som har:

  • Fått minst 1 % av det totala antalet röster i hela landet (2018 eller 2014)
  • Finns representerat i kommunfullmäktige i Vännäs kommun
  • Finns representerat i regionfullmäktige i Västerbottens län