Ditt ansvar vid kris eller krig

Myndigheter och medborgare har ett gemensamt ansvar att hantera katastrofer och andra kriser. Vid en samhällskris kommer samhällets resurser att gå till de mest utsatta i första hand, till exempel äldre, barn och sjuka.

Du som klarar dig själv under normala förhållanden har därför ett ansvar att kunna klara dig i en vecka vid en allvarlig kris medan räddningstjänstens resurser går till att hjälpa mer utsatta grupper i samhället.

Det första som du kan göra för att bidra till den gemensamma krisberedskapen är att skaffa en god beredskap hemma. Se till att du har vatten, värme och något att äta. Att kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter är också viktigt

Varför ska du förbereda dig?

Eftersom en allvarlig händelse kan uppstå hastigt och utan förvarning är tiden en kritisk faktor. Genom att i förväg skaffa tillräckligt med kunskap om vilket stöd kommunen kan ge och vilket ansvar du själv har kring din egen säkerhet, kan du skapa förutsättningar för att klara dina egna behov under en allvarlig händelse. Dessutom får du ökad kännedom om hur du kan agera i en krissituation och vad som gäller efteråt.

Skaffa en krislåda

Du kan själv förbereda ditt hushåll på en samhällskris genom att skaffa en krislåda. I lådan förvarar du saker som kan vara bra att ha hemma om en samhällskris skulle uppstå.

Gör rätt saker i en krissituation

 • Sätt på radion. Lokalradion (P4, frekvens 103,6). Det är viktigt att hålla sig uppdaterad.
 • Ta det lugnt - alla gör så gott de kan. Undvik att ringa myndigheter om du inte måste. Myndigheter behöver kunna ringa för att kartlägga och hantera situationen.
 • Ring 112 enbart om du måste alarmera ambulans, polis eller räddningstjänst.
 • Stanna/bo kvar hemma om inte annan information ges. Ha beredskap för att kunna bo kvar också i primitiva och provisoriska former.
 • Kontakta grannar och hjälp varandra.
 • Undersök om någon i din omgivning behöver hjälp, t.ex. äldre eller personer med funktionsnedsättning.
 • Dela med dig av utrustning som du kan avvara.
 • Om du har barn, förklara situationen för dem på ett lugnt och sansat sätt. Låt dem gärna delta i det som ska göras.
 • Läs mer hur du hittar krisinformation.

Ditt ansvar vid högsta beredskap

Om Sverige hamnar i högsta beredskap så kommer det att gå ut beredskapslarm. Ditt ansvar blir att antingen inställa dig till din ordinarie arbetsplats, tjänsteplikt, eller om det är aktuellt följa instruktionen i din krigsplacering som du ska ha fått från den myndighet som krigsplacerat dig. Är du krigsplacerad så går det före allmänna tjänsteplikten.

Beredskapslarm

Larmsignalen för beredskapslarm ges via VMA och är 30 sekunders ljud och 15 sekunders tystnad innan signalen åter ljuder.

Bildbeskrivning av beredskapslarm

Beredskapslarm, bild från MSB

Allmän tjänsteplikt

Svenska medborgare eller personer som är bosatta i Sverige och som är mellan 16 och 70 år omfattas av allmän tjänsteplikt när beredskapslarmet går eller om regeringen beslutat om allmän tjänsteplikt innan larmet. Är du inte krigsplaceras så gäller följande:

 1. du ska gå till ditt ordinarie arbete och utföra det arbetet du normalt har eller annat som din arbetsgivare anvisar dig,
 2. tjänstgör enligt frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret eller
 3. om du är arbetslös, utföra det arbete som anvisas av arbetsförmedlingen.

Krigsplacering

Försvarsmakten, statliga myndigheter, regioner och kommuner kan krigsplacera personal hos Plikt- och prövningsverket.

Är du krigsplacerad så ska du ha mottagit ett beslut som informerar om var du ska infinna dig för tjänstgöring. Det kan vara inom försvarsmakten, som sjuksköterska i äldrevården eller annat. Civila myndigheter kan välja att krigsplacera all sin personal eller nyckelpersoner som inte enkelt går att ersätta på grund av kompetens eller behörigheter.