Källkritik i kris

Vid en kris/samhällsstörning är det lätt att det skapas ryktesspridning i samhället och att det dyker upp så kallade "fake-news".

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte.

Säkra källor

Klicka på rubrikerna (länkarna) för att komma till respektive sida. Webbplatserna eller filerna öppnas i en ny flik.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen. Webbplatsen riktar sig till allmänhet och media och ska underlätta för dig att hitta till den information du söker. Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Länsstyrelsen Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsen är en statlig myndighet med ett brett ansvarsområde. De ansvarar bland annat för att stora kriser och svår påfrestning i länet hanteras på ett bra sätt, och ska stödja och hjälpa kommunerna i deras krisberedskapsarbete.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
MSB arbetar med att utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser, samt med att försöka minska konsekvenserna när en allvarlig olycka eller kris inträffar. Myndigheten får då en viktig samordnande roll över sektorsgränser och ansvarsområden. Samordningsrollen utgår från ansvarsprincipen - MSB tar inte över andra aktörers ansvar.

Civilförsvarsförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Civilförsvarets viktigaste uppgift är att förmedla kunskap om hur du klarar dig i utsatta lägen, när sådant som blivit självklart i samhället inte längre fungerar. Till exempel vid ett elavbrott , om dricksvattnet förorenas, om du blir isolerad under en snöstorm eller om du hamnar i en nödsituation i naturen.