Hackare

Missledande information

Vid olika typer av störningar i samhället är det lätt att missledande information och får spridning. Ibland rör det sig om vanlig ryktesspridning och felinformation, men ibland är den missledande informationen avsiktlig, så kallad desinformation eller informationspåverkan.

Var uppmärksam och källkritisk

Tillsammans behöver vi värna vårt öppna och demokratiska samhälle, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende.

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte. Sprid inte rykten och ta del av bekräftad information från myndigheter. Var särskilt uppmärksam på information som upprör, skrämmer eller skapar starka känslor - det kan vara någon som försöker påverka dig.

Frågor som är bra att ställa till dig själv när du tar del av information:

  • Stämmer uppgifterna, är det här rimligt?
  • Går detta att kontrollera mot andra källor?
  • Vem är avsändaren och är det en normalt trovärdig källa som uppger detta?
  • Hur gammal är informationen, bilden eller filmen? Är den fortfarande relevant eller återanvänder man en gammal uppgift?
  • Varför sprids dessa uppgifter, är det någon som tjänar på att du uppfattar något på ett särskilt sätt? Läs mer: vad gör MPF med anledning av den förhöjda terrorhotnivån?

Säkra källor

Du kan alltid lita på att informationen från Sveriges myndigheter är säker och verifierad. Till exempel kan du söka information på vår kommunala webbsida, lansstyrelsen.se, krisinformation.se eller Sveriges radio P4.

Här hittar du listan på var du hittar säker information vid en kris eller samhällsstörning