Så får du information

Vid en allvarlig händelse/samhällskris sker kommunikationen och informationsspridningen snabbt både från många olika källor, myndigheter och media. Startsidan på kommunens webbplats kommer att vara en av de främsta kanalerna för att sprida information om vad som har hänt, ge lägesbeskrivningar och råd till allmänheten.

Sociala medier hjälper kommunerna att nå längre

Sociala medier är inte bara ett verktyg för marknadsföring och medborgardialog för kommunerna. Vid en samhällskris kan de sociala medierna vara ett sätt att nå längre med informationen samt en kanal till allmänheten om den kommunala webbsidan inte skulle klara den ökade trafiken.

Till Vännäs kommuns Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radio P4 Västerbotten - din kriskanal

Radio P4 är den nationella beredskapskanalen som du ska lyssna på vid en krissituation. Även om internet inte skulle fungera kan du lyssna på sändningarna i P4. Du som bor i Västerbotten lyssnar på P4 Västerbotten och så vidare.

Just på grund av detta rekommenderar kommunen att du har en radio hemma som antingen går på batterier, kan vevas igång eller på annat sätt inte är beroende av hushållselen. Det går även bra att lyssna via bilradion.

Även VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, sänds via radio och TV.

Det nationella informationsnumret 113 13 från SOS alarm

113 13 är det nationella informationsnumret dit du kan ringa både för att få information och lämna information.

113 13 har tagits fram på uppdrag av regeringen och är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. All information som lämnas ut på 113 13 är verifierad information, det vill säga att den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

Krisinformation.se har även en mobilapp som du kan ladda ner och få information om kriser i ditt närområde direkt i mobilen.

Till webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur får jag information om internet inte fungerar?

I en situation då internet och telenätet inte fungerar kan information spridas på andra sätt. Sveriges radio P4 är en sådan kanal som fungerar utan internet men alla har inte tillgång till en radio och även radion kan sluta att fungera tillfälligt.

Beroende på händelse kan det också bli aktuellt för myndigheterna att sprida information via:

  • flygblad
  • anslagstavlor
  • dörrknackning

Det kan också bli aktuellt att sätta upp så kallade informationspunkter, samlingslokaler dit allmänheten får söka sig för att få information.

Frivilliga eller kommunal personal kan få i uppdrag att agera informationsspridare och föra vidare information muntligt.

Lokala föreningar, hemtjänstpersonal, räddningstjänst och polis som arbetar och rör sig i drabbade områden kan också föra vidare informationen.