Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Räddningstjänsten

I Lagen om skydd mot olyckor definieras räddningstjänst som: de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.

Service till allmänheten

Hos räddningstjänsten kan du bland annat fylla luftflaskor eller få kostnadsfri utbildning i hem och fritidssäkerhet.

Kommunmedborgare, företag, organisationer och föreningar kan få brandskyddsutbildning som ger kunskaper om förebyggande brandskydd, ingripa mot brand, larma på rätt sätt och hur man ska agera vid en olycka.

Service vi tillhandahåller för allmänheten är:

  • Fyllning av luftflaskor
  • Utbildningar
  • Brandsäkert hem.

Kontakta oss

  • Vid akut händelse ringer du 112
  • Vid en händelse som inte är brådskande kan du rings RCB, Räddningschef i beredskap på tel. 0930-140 14

Räddningschef, Roger Westerberg
Ställföreträdande räddningschef, Lars Fahlesson
Administratör/nämnd, Helene Jonsson

Hitta till oss
Brandstationen, Norrlandsgatan 2

Räddningstjänstens logotyp

Bli deltidsbrandman

Som deltidsbrandman får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Förutom att rädda liv och göra skillnad i samhället ingår du i en gemenskap hos din räddningstjänst, får en värdefull utbildning med regelbunden övning och får ett rejält tillskott i hushållskassan. Det viktigaste du behöver är viljan att hjälpa till och rädda liv.

Intresseanmälan

Skicka ett e-postmeddelande till Plan- och miljönämnden om du är intresserad av att bli deltidsbrandman.

Ingripande och beredskap

Skyldigheten för kommunen eller staten att ingripa föreligger endast om det är motiverat utifrån:

  • behovet av ett snabbt ingripande
  • det hotade intressets vikt
  • kostnaderna för insatsen
  • och omständigheterna i övrigt.

Räddningstjänsten larmas av SOS Alarm AB och når 70% av befolkningen inom 10 minuter och resterande inom 30 minuter. Insatstid är från den tid brandmännen får larm tills vi är på olycksplatsen.

Räddningschef i beredskap

Räddningschef i beredskap ska, vid larm, vara anträffbar och kunna svara inom 90 sekunder, träda i tjänst med disponibelt utryckningsfordon inom 5 minuter och infinna sig på skadeplats eller närmaste brandstation inom 30 minuter.

Beredskap var 4:e vecka för kommunerna Vännäs, Nordmaling och Bjurholm.

Beredskapsgrupp

Räddningstjänsten i Vännäs är en deltidskår. Brandmännen har sin ordinarie arbetsplats inom tätorten och kommer till brandstationen vid larm. Tid från larm och till första fordon lämnar brandstationen ska vara max 5 minuter. Grupperna har beredskap var fjärde vecka.

Höjd beredskap

Under höjd beredskap organiseras och tillsätts den särskilda räddningsstaben som lokaliseras till kommunens ledningscentral. I staben finns personal från viktiga kommunala förvaltningar samt den politiska organisationen. De normala insatsstyrkorna förstärks med olika specialenheter som räddningshundar, röjningsresurser och hemskyddsorganisation samt FRG (Frivillig ResursGrupp).

Samarbete inom och utanför kommungränsen

Vännäs - Bjurholm
Vännäs och Bjurholms kommuner har avtal om gemensam räddningschef och ställföreträdande räddningschef. Service av materiel och fordon ingår också. Bjurholms kommun köper tjänsten av Vännäs.

Vännäs - Nordmaling
Samarbete sker med Nordmalings räddningstjänst om gemensam chef i beredskap. Räddningschef och ställföreträdande räddningschef från respektive kommun har chefsberedskap i Nordmalings, Vännäs och Bjurholms kommuner.

Umeåregionen
I Umeåregionen sker samverkan över kommungränserna. Vi har gemensam kemresurs och även tillgång till brandingenjör, avtal om höghöjdsräddning (ex vindkraftverk) och tung räddning (bussolyckor o liknande).

För att effektivisera brandskyddet och ge kommuninvånarna snabbast möjliga hjälp vid nödlägen sker samverkan över kommungränserna med Bjurholm, Nordmalings och Umeå kommuner. Principen är att den styrka som har kortast insatstid ska larmas först oavsett kommuntillhörighet.

Vid stora långvariga bränder eller olyckor finns extra resurser att tillgå inom 30 minuter.

Utbildning och övning

All brandpersonal har genomgått utbildning vid statens räddningsskola. Vidareutbildning sker kontinuerligt vid räddningstjänstens brandstation under särskilda övningsdagar. Kompetensutbildning för brandbefäl sker vid någon av landets två räddningsskolor.

Personalen övar ca 50 timmar per år. Särskilda insatsövningar gällande t ex brand i vårdavdelning, bussolycka, industribrand, bostadsbrand och kemolyckor genomförs också under året.

Våra räddningsfordon

Fordon

Specifikationer

Befälsbil

Kia Sorento 2023 utrustad med 220v, färgskrivare A4/A3 format, dator samt en drönare.

Scania 1:abil

2010 årsmodell rymmer 3000 liter vatten och 400 liter skum.

Scania Tankbil

2022 årsmodell, rymmer 11 000 liter vatten.

Scania Hävare

2017 årsmodell 32 m.

Resursbil

Volvo 2009 årsmodell, skogsbrandsutrustning till RTJ Västerbotten. Skoter på vintern, bandvagn på sommaren.

Resursbil

WW Caddy 2014.

Bandvagn

Med vatten och motorspruta.

Båt

2016 med Hansabräda.

Fyrhjulig motorcykel

2018, med vagn.

Skoter

4-takt med pulka 2018.

IVPA-bil (I väntan på ambulans)

Volvo XC60 2017. Första hjälpen-utrustning inklusive hjärtstartare, syrgas, med mera.