Gräs- och skogsbrand

När det är torrt och blåser hårt ökar risken för brand i skog och mark. Då kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen. Räddningstjänsten meddelar när det finns förbud att elda utomhus.

Eldning, avverkning av skog, gnistor från tåg eller blixtnedslag kan orsaka skogsbrand. Där det finns stora områden med skog och där det är få som bor är risken förskogsbränder större.

En stor skogsbrand orsakar stora skador i samhället, människor och byggnader kan skadas. Det orsakar också stora kostnader för dem som äger skogen.

Brandriskprognos just nu

Här kan du se prognosen för MSB:s kartor för brandrisk i skog och mark just nu. Karorna hämtar information från MSB.

Gräsbrandrisk

Skogsbrandrisk spridning

Skogsbrandrisk, bränsleuttorkning

Elda utomhus

Innan du ska elda utomhus måste du ta reda på brandrisken om den inte är uppenbart låg. Råder det eldningsförbud gäller det även iordninggjorda eldstäder som inte är godkända av räddningstjänsten.

Läs mer under Bygga, miljö och infrastruktur (brandskydd)

Om du tänker elda utomhus

  • Ta reda på om det är eldningsförbud och vilka regler som gäller.
  • Var uppmärksam på vädret, följ SMHI:s prognoser för skogs- och gräsbrandsrisk.
  • Tänk på att elden sprider sig snabbt om det är torrt och det blåser hårt. Ha alltid tillgång till vatten och släck elden ordentligt.
  • Ring 112 om elden sprider sig.
  • Ta reda på var du befinner dig så att räddningstjänsten snabbt kan hitta till din plats.

Om det blir skogsbrand

Detta kan du göra om det blir skogsbrand i området där du befinner dig.

Känner du lukten av eller ser du brandrök?
Stäng fönster och ventilation och håll dig inomhus.

Du kan behöva utrymma
Lyssna på Sveriges Radio P4 och se till att du kan ge dig iväg snabbt.

Följ anvisningarna
Följ kommunens, räddningstjänstens och polisens anvisningar.

Appen Brandrisk Ute

Via appen Brandrisk ute kan du få information om aktuell risk och prognos för gräsbrand och skogsbrand.