Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Problem med vatten och avlopp

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige finns det bra tillgång till vatten av hög kvalitet. Svenskarna förbrukar i genomsnitt 160 liter vatten per dag.

Vattnet används bland annat för matlagning, dryck, personlig hygien eller hushållsarbete. Ibland inträffar händelser som gör att vi riskerar att bli sjuka av vattnet eller maten. Det kan till exempel orsakas av smitta eller giftiga ämnen i mat eller vatten.

Vatten kan hotas om det till exempel utsätts för en hög koncentration av förorenande ämnen. Vattenproblem kan också bero på att det finns för lite eller för mycket vatten.

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten är också en förutsättning för att övrig livsmedelsindustri ska fungera, till exempel bryggerier, mejerier och slakterier. I dag är kunskapen om många risker i maten stor och det finns regler för att skydda dig som konsument.

Ett sätt att förbereda sig på inför en händelse där kvalitet, och tillgång till vatten, påverkas är att förvara en lämplig mängd vatten i bostaden, till exempel i form av fyllda flaskor i en krislåda.

Skulle vattenförsörjningen i Vännäs slås ut finns resurser från Nationell vattenkatastrofgrupp i Sundsvall eller Luleå tillgängliga. För att hantera en ökad arbetsbelastning inom vatten – och avloppssystemavdelningen kan verksamheten förstärkas personal från andra kommuner i Umeåregionen.