Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Smittsamma sjukdomar

Smittsamma sjukdomar kan spridas mellan människor, mellan djur och människor eller via livsmedel eller vatten. I vissa fall kan sjukdomar påverka samhället.

Det finns en risk för att bli smittad av allvarliga sjukdomar i Sverige. Infektioner kan vara ett problem både inom och utanför landets gränser och därför arbetar sjukvården och myndigheterna för att förhindra att sjukdomar sprids.

Beredskap inför utbrott

Stora infektionsutbrott kan få svåra konsekvenser för samhället och det finns därför en beredskap för sådana situationer. Ju allvarligare en smittorisk är, desto mer kraftfulla åtgärder.

Ett omfattande arbete görs också för att förebygga smittsamma sjukdomar hos djur, för att minska lidande hos djuren och för att de ska få vara friska och må bra. Friska djur underlättar också produktionen av säkra livsmedel och människor skyddas mot sjukdomar som sprids direkt mellan djur och människa.