Skyddsrum

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter.

Skyddsrummen har en speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser.

Hitta skyddsrum

Märkning

Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

Bild på skyddsrumsskylt

Skylt för skyddsrum

Så skyddar de

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot olika stridsmedel, till exempel:

  • stötvåg och splitter
  • gasbeläggning
  • biologiska stridsmedel
  • brand
  • joniserad strålning

Ansvar för skyddsrummen

Ägaren av en fastighet äger och underhåller också skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunla. Det kan också vara en bostadsrättsförening. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontrollerar att mängden skyddsrum bevaras. Det görs bland annat genom kontroller. Om MSB gör en skyddsrumskontroll och hittar brister, måste skyddsrummets ägare åtgärda dem.

Det finns ett stort antal så kallade normalskyddsrum, oftast i vanliga bostadshus. Det är upp till fastighetsägarna att i fredstid använda dem som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler. Det finns också ett fåtal riktigt stora skyddsrum som oftast nyttjas som parkeringsgarage.