Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en samlingsplats i en stadsdel eller by vid en större kris. Vid en trygghetspunkt ska du och andra invånare kunna få aktuell information om läget, skydd/värme i en lokal, vatten, enklare mat och sjukvård. Vid trygghetspunkten ska du också kunna larma polis, ambulans och räddningstjänst.

Kommunen har flexibla trygghetspunkter. Händelse, omfattning och behov avgör vilken eller vilka trygghetspunkter som vi aktiverar och vad som behöver finnas på platsen. Vid en händelse meddelar vi aktuella trygghetspunkter via kommunens webbplats och Facebook-sida. Vid behov kommer informationen även ut via Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via P4 Västerbotten och SMS till berörda i ett geografiskt område.

Trygghetspunkter är ett komplement till och inte en ersättning för egen beredskap. Du som är invånare förväntas också ha egen beredskap för att hantera störningar i samhället.