Utrymning och evakuering

Om samhällskrisen hotar liv eller hälsa kan det finnas behov av att utrymma ett område eller en fastighet. Det kan ske vid exempelvis vid en naturolycka som dammhaveri, gräs- eller skogsbrand.

För att veta vad som gäller är det viktigt att hålla dig informerad, exempelvis genom att lyssna på Sveriges Radio P4. Information om utrymning kommer att förmedlas via ett Viktigt meddelande till allmänheten, ett så kallat VMA.

Utrymning vid dammhaveri

Vid ett dammhaveri kan du behöva utrymma. Lyssna på rapporteringen om händelserna i Sveriges Radio P4 och se till att du snabbt kan ge dig iväg. Följ kommunens, räddningstjänstens och polisens anvisningar.

Om du kan, ordna din egen transport och hjälp andra. Har du av någon anledning svårt att utrymma på egen hand så kan du få hjälp av kommunen. När du har utrymt, registrera dig vid kommunens mottagningsplats eller hos polisen där du befinner dig.