Totalförsvar och civilt försvar

Totalförsvaret består av två delar. Dels det militära försvaret som är Försvarsmaktens ansvarsområde, samt civilt försvar där Länsstyrelsen är högsta civila regionala totalförsvarsmyndighet.

I det civila försvaret är de främsta uppgifterna att:

  • Värna om den civila befolkningen.
  • Säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar, exempelvis vård, skola och omsorg.
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vårt land.